มูลนิธิแองเจิลส์ วิงส์ ฟาวน์เดชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

ได้ให้การสนับสนุนเมื่อครั้งก่อตั้งมูลนิธิ และให้การสนับสนุนอีกครั้งกับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 6 เพื่อสานต่อการดำเนินงานและผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน