มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 นอกจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ ทางมูลนิธิเอสซีจีและทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน อย่างเช่น การฝึกงานภาคฤดูร้อนสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น