ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลิ้นซ์ สาขาประเทศไทย

ได้สนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2560 โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พนักงานกว่า 50 คน ของบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อให้ความรู้ด้านการออมเงิน แนะแนวอาชีพ ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เพื่อเปิดประสบการณ์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Master Class กิจกรรม Pen Pals และ Pen Pals Meet & Greet และกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย