เกษสุดา ไรวา
กรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)