ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน