ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
กรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
Executive Vice President Group Strategy & Investor Relations at Berli Jucker Public Co. Ltd (BJC)