วิชิตพล ผลโภค
CEO & Founder

การศึกษา
University of Oklahoma สาขา Political Science

ประสบการณ์ทำงาน
Marketing

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
โอกาสทางการศึกษาคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับ หน้าที่ของเราคือการผลักดันให้เด็กนักเรียนทุกคนเห็นศักยภาพของตนเอง