ดุษฎี เตือนอุดมศีล
Head of Talent Acquisition

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน
Petroleum Engineer, Project Manager, Trainer

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
หลังจากได้รู้จักกับ Teach For Thailand และค้นพบว่า Vision ขององค์กร กับ Vision ในชีวิตของตัวเองมีหลายส่วนที่เหมือนกัน จึงสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับบุคคล สังคม และประเทศชาติ ผมรู้สึกดีที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนที่มีแนวคิดที่ต้องการทําเพื่อคนอื่น และมีความคิดมีความสามารถ พวกเราจะช่วยกันทําให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศไทย เพื่อสังคมไทย เพื่อเยาวชนไทย เพื่อ Teach For Thailand และเพื่อตัวเราเอง