ณัฐพล จิตต์สุกใส
Talent Acquisition Associate

การศึกษา
Master of Arts, Communication Studies, University of Leeds

ประสบการณ์ทำงาน
Researcher, Mediamonitor