วัชร เดโชพลชัย
Head of Training and Support

การศึกษา
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และ Pipeline Engineer, Technip Engineering Thailand

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ตอนที่ผมเป็นครูครบ 2 ปี ผมเห็นว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเรียนของนักเรียนของผม หลังจากที่ผมไม่ได้เป็นครูของพวกเขาแล้ว ผมอยากจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน โดยผมมีเป้าหมายในอนาคตของผม คือ ลดภาระงานเอกสารของครูด้วยการเชื่อมระบบต่าง ๆ ให้เป็น Paperless และทํา Platform เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและ Theory of Problem การศึกษาไทย และเชื่อมโยง Theory of Change ต่างๆ รวมไปถึงสร้างโรงเรียนแนว High Performing Charter School