วิชุดา ศรีราชา
Leadership Development Manager

ประสบการณ์ทำงาน
Teacher, International School

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
มาร่วมทํางานกับ TFT เพราะเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เชื่อว่าการศึกษาไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการรวมพลังของพวกเรา ขอเป็นหนึ่งในพลังนั้น