กันต์ ศรีทันดร
Leadership Development Manager

การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
Training, Organizational Development

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เพราะทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังสร้างผู้นำสู่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาไทย