สิริกานต์ แก้วคงทอง
Leadership Development Associate

การศึกษา
รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ปัญหาการศึกษาเป็นปัญญาที่ยิ่งเห็น ยิ่งเข้าใจ แต่เราไม่มีทางแก้จบในวันเดียว และคนเดียว..การร่วมงานกับ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เหมือนการหาเพื่อนร่วมทาง ที่จะร่วมเดินทางไปกับเราตลอดเส้นทาง