ชุติมา สิริพรกวิน
People and Culture Manager

การศึกษา
Bachelor of Arts, Chulalongkorn University.
Master of International Business Management, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ทำงาน
Senior Human Resouces - Recruitment & Selection

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ไม่อยากเป็นแค่คนที่รับรู้ว่าระบบการศึกษาไทยมีปัญหา แต่อยากเป็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และผลักดันการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทย