วุฒยา เจริญผล
Head Of Ambassador Network

การศึกษา
จบปริญญาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาตรีด้านการศึกษา และถ่ายภาพ Coventry University และ ปริญญาโท Digital Imaging จาก London College of Printing

ประสบการณ์ทำงาน
ล่าสุดทำงานที่องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้อำนวยการโครงการประเทศไทย ทำงานรณรงค์ และขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็ก กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคีองค์พัฒนาเอกชน

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ชอบทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และต้องการเรียนรู้ด้านการศึกษา และอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และประเทศไทย