ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
External Relations Associate

การศึกษา
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน
สายงานทรัพยากรบุคคล จากบริษัทด้านการเงินและการธนาคาร

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
จากการทำงานมาประมาณ 2-3 ปี พบว่าตนเองอยากทำงานที่มากกว่าการทำงาน ซึ่งหมายถึง การทำงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคม นอกจากนี้ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ปัญหาในสังคมหลายๆ อย่างมีรากฐานมาจากการศึกษา ซึ่งทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการศึกษาโดยตรงที่มุ่งเน้นระยะยาวและมีความยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้ยังใช้ได้ผลมาแล้วในหลากหลายประเทศ จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการร่วมเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านการศึกษาไทยไปด้วยกัน