ธิชาวดี มีสมพืช
Senior Communication Associate

การศึกษา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์ทำงาน
Experienced content provider & translator with a demonstrated history of working in the retail and service industry. Skilled in PR related content creation from ideation to deployment, as well as project management.

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมผ่านงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้งต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านงานสื่อสารให้หลากหลายยิ่งขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยแต่ทำงานในแวดวงธุรกิจ จึงอยากสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่ลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลกำไรดูบ้าง ซึ่งการทำงานกับมูลนิธิ คุณครู และเด็กๆ ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่อื่นจริงๆ