“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ
การสร้างอนาคตผู้นำที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ใช้กระบวนการคัดเลือกที่มีรากฐานจากงานวิจัยเชิงผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการของ Teach For America ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผู้นำมากมายในสังคม นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้ง่ในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึงบทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ชององค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าใจปัญหา ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ จะต้องจบการศึกษาก่อนเริ่มการฝึกอบรม)
 • มีสัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย
 • ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี GPA 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ผลการเรียนจะถูกพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่น
ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย
กำหนดการรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
วันหมดเขตสมัครครั้งต่อไป (รอบสุดท้าย):
ปิดรับสมัคร
เริ่มการฝึกอบรม:
สิงหาคม 2561
เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน:
1 พฤศจิกายน 2561
ขั้นตอนการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์
ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเรียงความกล่าวถึงความตั้งใจของคุณในการเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบทั้งสองส่วน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง ผู้สมัครทุกคนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งผลการคัดเลือก

คำแนะนำ:
เนื่องจากในแต่ปีจะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการ เราจะพิจารณาจากใบสมัครที่ได้รับก่อน เราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้ามาโดยเร็วที่สุด

นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร จะได้รับอีเมลเชิญมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายใน 5 วันทำการ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลตอบกลับภายในเวลา 5 วันทำการ

คำแนะนำ:
เมื่อได้รับอีเมลแล้ว คุณควรนัดวันสัมภาษณ์โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่คุณต้องการ

URL:....


เข้าร่วม Assessment Center
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะได้รับเชิญร่วม Assessment Center ซึ่งเป็นกิจกรรมการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม กิจกรรมที่ท้าทายที่คุณจะได้เข้าร่วมพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ ได้แก่
 1. กิจกรรมแก้ไขสถานการณ์เป็นทีม
 2. การทดสอบการคิดวิเคราะห์
 3. การทดลองสอนในห้องเรียน
 4. การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริบทของโรงเรียนจริง
 5. การสัมภาษณ์รายบุคคล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 5 วันทำการ และมีเวลา 15 วันในการตัดสินใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ
หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test)
เพื่อจัดสรรวิชาที่จะได้สอนเมื่อเข้าปฏิบัติงาน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร
กรุณาติดต่อ recruitment@teachforthailand.org