โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่การเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณ
คือการพัฒนาชีวิตผู้อื่น

จะมีงานไหน ที่ให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมไปพร้อมกัน ก้าวแรกของการทำงานคุณจะได้..

ใช้ศักยภาพของคุณในการนำพาชีวิตนับร้อยไปสู่เป้าหมาย
ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำของคุณผ่าน 1 ในประสบการณ์ที่้ท้าทายที่สุดในประเทศไทย
โอกาสในการทำงานร่วมบุคคลที่หลากหลาย ผ่านการทำงานอย่างเข้าใจกับโรงเรียนและชุมชน
เริ่มต้นสร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อไปหลัง 2 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

บทบาทหน้าที่

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร

โรงเรียนและวิชาที่สอน

ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สร้างนวัตกรรมใหม่ในโลกการศึกษา

เส้นทางที่ศิษย์เก่าในเครือข่ายจำนวนมากที่สุด (50-80%) เลือกเดินต่อคือ การทำงานในภาคการศึกษา แต่งานนี้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงครูเท่านั้น ยังรวมไปถึงการบริหารสถานศึกษา การริเริ่มระบบโรงเรียนรูปแบบใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ริเริ่มนวัตกรรมทางสังคมด้วยตัวคุณเอง

กิจการ/โครงการเพื่อสังคม คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่หลายๆ คนอยากริเริ่มขึ้นมา แต่การจะสร้างกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ไม่ได้ใช้เพียงแค่ทักษะการบริหารธุรกิจเท่านั้น ยังต้องมีความเข้าใจในบริบทของปัญหาอย่างลึกซึ้งอีกด้วย เพราะเหตุนี้ ศิษย์เก่าที่ได้เรียนรู้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเพื่อนร่วมสังคมด้วยตนเองตลอด 2 ปี และได้พัฒนาทักษะบริหารจัดการอยู่เสมอ จึงมีความพร้อมที่จะริเริ่มกิจการเพื่อสังคมและจุดประกายการเปลี่ยนแปลงต่อไปได้อีกไม่รู้จบ
นำความเปลี่ยนแปลงสู่ภาคธุรกิจ

เพราะการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐเท่านั้น ศิษย์เก่าในเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) จำนวนไม่น้อย จึงกำลังนำพลังของภาคธุรกิจมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านกลไกต่างๆ พร้อมกับใช้ทักษะการบริหารจัดการที่ได้เรียนรู้มาจากห้องเรียน มาใช้ในโลกของธุรกิจอีกด้วย
ปฎิรูปการศึกษาผ่านกฎหมายและนโยบาย

จะดีแค่ไหน หากผู้ที่วางรากฐานนโยบายการศึกษา คือผู้ที่เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถออกแบบนโยบายที่แก้ปัญหาได้จริง มาพบกับศิษย์เก่าที่เลือกสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านนโยบายและกฎหมายเพื่อการศึกษา

โครงการพิเศษ (Campus Leader)

พื้นที่สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านบทบาทการเป็นกระบอกเสียงด้านการศึกษา

หลักการพัฒนาผู้นำ

การสอนเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะดึงนำศักยภาพความ เป็นผู้นำของคุณออกมา

คำถามที่พบบ่อย

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ

รู้จักผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นของเรา
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network