เรื่องเล่าจากห้องเรียน
Classroom Inspiration and Impact - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 3 กับการก้าวสู่การเป็นศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ในช่วงสัปดาห์สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา การเรียนการสอนในหลายโรงเรียนกำลังจะสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับการทำงานในบทบาทครูเดือนสุดท้ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ที่จะจบลงในเดือนตุลาคม พร้อมกับการเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะศิษย์เก่าของโครงการเพื่อต่อยอดประสบการณ์และแนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนอื่นต่อไป

ผมเองในฐานะที่ทำงานดูแลการสื่อสารขององค์กร ได้มีโอกาสเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของห้องเรียนและพูดคุยกับเหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 หลาย ๆ คน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือบรรยากาศของการทำงานเดือนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึก ผมได้เห็นบรรยากาศการสอนอย่างเป็นปกติเหมือนในทุก ๆ วัน แต่ภายใต้ความปกตินั้นสิ่งหนึ่งที่ปรากฎผ่านแววตาของครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้น คือความผูกพันธ์และความเชื่อมั่นต่อการเดือนทางตลอด 2 ปี ซึ่งทั้งสองสิ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความยึดมั่นและทำอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานในบทบาทครูที่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การชี้หรือบอกว่าอะไรคือปัญหา แต่เป็นเส้นทางที่คุณมาเข้าใจปัญหาด้วยใจที่ไม่ตัดสิน และร่วมแก้ปัญหาไปกับผู้คนตรงนั้น เหล่านี้คือตัวอย่างของประสบการณ์ 2 ปี ที่พวกเขาได้สะท้อนมองกลับไปตลอดการทำงาน 

    

เมื่อถามกับหลาย ๆ คนและมองย้อนกับไป 2 ปี การเดินทางในเส้นทางนี้ไม่ได้มีแต่ความสุขและสวยงามเหมือนกับสูตรหนัง Blockbuster ทั่วไป แต่ออกจะเหมือนการนั่ง Rollercoaster ซะมากกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่ได้ คือความท้าทายตลอดการทำงานตรงนี้ที่ผมได้ยินจากหลาย ๆ คน แต่ธงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเคารพการตัดสินใจเลือกเดินทางในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจนครบโครงการ 2 ปี คือความเชื่อที่พาพวกเขาในวันแรก .. นั่นคือนักเรียนของพวกเขาว่า “สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง”

ผมเชื่อมั่นว่าในการทำงานตลอด 2 ปี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เห็นผลได้ชัดมากที่สุด คือประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคนได้เข้าไปทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ส่งกลับไปที่นักเรียน แต่สิ่งที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอด คือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน -- นั่นคือความเชื่อว่าทุก ๆ อย่างเป็นไปได้ และการทำงานในปัญหาอย่างไม่ตัดสิน ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคส่วนอื่น ๆ ผ่านการเป็นศิษย์เก่าต่อไปในอนาคต 
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network