เรื่องเล่าจากห้องเรียน
Classroom Inspiration and Impact - สร้างห้องเรียน Active Learning ผ่านการศึกษาผ่านดาวเทียม

 

หนึ่งในเส้นทางของศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปนั่นคือภาคส่วนการศึกษา

จากประสบการณ์ 2 ปีที่ได้เข้าใจ เข้าถึง  และได้แก้ปัญหาในระดับโรงเรียนและชุมชน ศิษย์เก่าของเราจำนวนไม่น้อยสานต่อบทบาทการทำงานในภาคการศึกษาที่หลากหลายกันไป ตั้งแต่การร่วมทำงานในเครือข่ายต่างคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวกับการศึกษา (Saturday School, TEDClub, และ EdWings) ไปจนถึงการทำงานในโครงการของภาครัฐอย่างโครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 อย่าง ปุ๋ง ปุ๊บ ดานา และเอ๊ะ ได้เข้าไปร่วมทำงานในการวางแผนการเรียนการสอน รวมถึงร่วมออกแบบการประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จของการเรียนผ่านดาวเทียม

 

เราได้มีโอกาสคุยกับปุ๋ง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 2 ที่เป็นตัวแทนในการเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขา ปุ๊บ ดานา และเอ๊ะ  ร่วมกันทำสิ่งที่เรียกว่า ‘โมเดลครูตู้’ ปุ๋งเล่าให้ฟังว่า ที่มาที่ไปของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียน เพราะแม้จะมีดาวเทียมให้เรียน แต่นักเรียนปลายทางยังขาดแรงบันดาลใจในการเรียนหากขาดแรงจูงใจในห้องเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งหากสามารถสร้างกิจกรรมที่นักเรียนในห้องเรียน ร่วมถึงนักเรียนปลายทางในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน

 

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างของทั้ง 4 คน ทั้งหมดจึงได้มีโอกาสในการร่วมออกแบบการสอนของคุณครู โดยเน้น Active Learning เพื่อให้นักเรียนต้นทางและปลายทางของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ปุ๋งยกตัวอย่างว่า กิจกรรมอย่างเช่นการเล่นเกมส์ที่ผนวกกับเทคโนโลยี อย่างการเล่น … ทำให้นักเรียนปลายทางได้มีส่วนร่วมกับห้องเรียนเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก โดยครูผู้สอนเองก็สามารถปฎิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

 

ผลลัพธ์ที่ทั้งสี่คนได้เริ่มพัฒนาระบบการเรียนการสอน คือการสร้างการสื่อสารทั้ง 2 ฝั่ง โดยให้ครูผู้สอนแนะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง มี Web-board หรือพื้นที่กลางให้นร.แลกเปลี่ยนกันความเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะต่ออาจารย์และเพื่อนนักเรียน รวมถึงและทดลองสอนจริงโดยใช้วิธีการ Role-play และ Gamification โดยมีครูปลายทางดูแลเด็กให้เล่นเกมไปพร้อมกัน

 

หลังจากโมเดลประสบความสำเร็จ ทั้งสี่คนได้ไปนำเสนองานผลงานครูตู้กับบอร์ดของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และได้เป็นโมเดลต้นแบบในการอัดเทปที่รร.วังไกลกังวล (ต้นทาง) ซึ่งในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ยังมีการใช้โมเดลนี้อยู่ และได้รับการยอมรับจากครูในโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อรายการทีวีที่ผลิตสื่อ เช่น ทรูปลูกปัญญา และมหิดลแชนแนล เพื่อมาออกรายการที่ช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในช่วงนอกเวลาเรียนอีกด้วย

ในปัจจุบัน ทุกคนได้หมดสัญญากับ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว และแยกย้ายกันไปทำงานด้านการศึกษาอื่นๆในแบบที่ตัวเองต้องการ
สำหรับ
ปุ๋ง ป้าหมายที่อยากพัฒนาการศึกษาต่อในระยะสั้นคือ อยากไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษด้านการสอนภาษาอังกฤษ แล้วกลับมาช่วยโครงการครูตู้ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อ ส่วนเป้าหมายระยะยาว ปุ๋งอยากเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอยากผลิตสื่อ English curriculum ในอนาคต
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network