ร่วมสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา เป็นเรื่องที่ท้าทาย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ผู้สนันสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหา ทางการศึกษาของประเทศโดยร่วมลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผล ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา และภารกิจการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

สำนักงาน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network