ร่วมสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องที่ท้าทาย

แต่เป็นไปได้ผ่านการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกัน

ผู้สนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาทางการศึกษาของประเทศโดยร่วมลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา และภารกิจการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network