ผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยน ชีวิตเด็กหลายร้อยคนกับโครงการพัฒนา ศักยภาพความเป็นผู้นำระยะเวลา 2 ปี

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

คุณภาพที่แตกต่างกันของการศึกษา

คือหนึ่งในปัจจัยความเหลื่อมล้ำที่ทำให้เด็กไทยจำนวนมากต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาและต่อประเทศไทยที่กำลังขาดแคลนคนที่มีศักยภาพ

การศึกษาที่ดี

จึงไม่ควรจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ถูกกำหนดเพียงเพราะเด็กคนหนึ่งเกิดมาในปูมหลังทางเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน แต่ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อนำความสามารถที่ได้ไปเป็นเครื่องมือกำหนดทางเดินในชีวิตของพวกเขาเอง

ความท้าทาย
สร้างความเท่าเทียม
ผ่านการศึกษา

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบในเชิงระบบ รวมถึงโครงสร้างทางสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อในทฤษฎีปัญหา (Theory of Problems) ว่าเป็นปัจจัยหลัก 3 ประการที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการของเรา

เพราะ “ทรัพยากรมนุษย์”
คือพื้นฐานของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เชื่อว่าการศึกษา คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาคน เราจึงมุ่งเน้นสร้างผู้นำที่เข้าใจปัญหาการศึกษาที่แท้จริง ผ่านการเป็นครู เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจากในห้องเรียนสู่สังคม

คุณ

คือหนึ่งพลังสําคัญที่มีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงนี้

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network